معاون شهرداری رشت اختلاس نکرده است | مخالفت سازمان بازرسی با اعطای پاداش به مدیران شهرداری

عضو شورای شهر رشت بیان اینکه ارائه پاداش نوعی مشوق برای مدیرانی است که شبانه روز زحمت می کشند، تصریح کرد: مگر می شود که مدیر یا کارمندی ۱۸ ساعت کار کند اما به آن پاداش نداد! من هرگز قبول ندارم که معاون شهرداری اختلاس کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر رشت، احمد رمضانپور خواستار تصویب پاداش برای مدیران شهرداری و گنجاندن آن در ضوابط اجرایی بودجه سال جاری شد.

عضو شورا با اشاره به اشکالات وارده سازمان بازرسی در دریافت پاداش برخی از مدیران شهرداری که منجر به انفصال از خدمات دولتی یکی از مدیران شهرداری شد، اظهار داشت: دادن پاداش در همه ادارات و شهرداری های دیگر شهرها صورت می گیرد. چگونه است که در اداره ای قانونی و در اداره ای دیگر غیر قانونی است؟!

وی با بیان اینکه ارائه پاداش نوعی مشوق برای مدیرانی است که شبانه روز زحمت می کشند، تصریح کرد: مگر می شود که مدیر یا کارمندی ۱۸ ساعت کار کند اما به آن پاداش نداد! من هرگز قبول ندارم که معاون شهرداری اختلاس کرده است.

Share