مرگ تعمیرکار آسانسور در ماسال با سقوط از طبقه سوم

فرمانده انتظامی ماسال امروز گفت: این جوان هنگام تعمیر آسانسور از طبقه سوم به داخل چاه آسانسور سقوط کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جوانی ۳۰ساله ماسالی هنگام تعمیر آسانسور سقوط کرد و جان باخت.

فرمانده انتظامی ماسال امروز گفت: این جوان هنگام تعمیر آسانسور از طبقه سوم به داخل چاه آسانسور سقوط کرد.

سرهنگ ارحام عفت دوست افزود: وی بعد از انتقال به بیمارستان امام خمینی صومعه سرا به علت شدت جراحات جان باخت.

Share