شعب سه رشت و لنگرود در زمره واحدهای برتر تامین اجتماعی کشور هستند

جمیل حق پرست، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: مطابق دسته بندی های صورت گرفته به استناد تیپ بندی واحدهای تابعه کشور، شعب لنگرود و سه رشت نیز در این رتبه بندی در زمره شعب ممتاز تیپ خود قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ادارات کل و شعب برتر تامین اجتماعی کشور بر اساس ارزیابی معاونت امور استانهای این سازمان معرفی شدند.

جمیل حق پرست، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر افزود: براساس ارزیابی های صورت گرفته توسط معاونت امور استانهای سازمان، با بررسی ١٧ شاخص بیمه ای، اداره کل گیلان در رتبه ششم قرار گرفت.

وی همچنین اظهار داشت: مطابق دسته بندی های صورت گرفته به استناد تیپ بندی واحدهای تابعه کشور، شعب لنگرود و سه رشت نیز در این رتبه بندی در زمره شعب ممتاز تیپ خود قرار گرفتند.

گفتنی است، تامین اجتماعی استان در حال حاضر با ٢٨ شعبه اجرایی، ٧ واحد اقماری و ۵ کارگزاری رسمی (بعنوان یکی از استانهای تیپ یک کشور) در تمامی شهرهای استان در حال خدمت رسانی و ارائه تعهدات میباشد.

Share