سخنان رمضانپور نرگسی؛ بی‌خبری از وظایف سازمان بازرسی یا دفاع از نجومی‎بگیران؟!

برخلاف ادعای عضو شورا که به نظر می رسد عملکرد سازمان بازرسی را به نوعی ایجاد مزاحمت برای نهادها تلقی می کند، وظایف بازرسی به عنوان مرجع نظارتی در راستای حفط بیت الملل و دادخواهی از شهروندان است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌های غیرقضائی برعهده‌ی سازمان بازرسی کشور است. براساس حق نظارت قوه‌ی قضائیه نسبت‌به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌‏های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه‌ی قضائیه تشکیل می‌شود.

مطابق ماده‌ی ۵ و ۶ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی، حسبِ مورد، توسط بازرس یا هیئت بازرسی صورت می‌گیرد و بازرس یا اعضای هیئت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان یا مقامات مجاز، از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیئت بازرسی از بین دارندگان پایه‌ی قضایی یا متخصصان و کارشناسان برجسته و مورداعتماد تعیین خواهد شد.

مطابق بند و ماده‌ی ۲ قانون، سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکت‌ها و مؤسسات تابع از نیروهای بازنشسته‌ی واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.

همچنین مطابق ماده‌ی ۳ قانون، سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب‌صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت بهره بگیرد. در سایر موارد نیز، نسبت‌به تأمین کادر موردنیاز ازطریق انتقال کارمندان وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان، به‌صورت مأمور یا انتقال دائم یا از طریق استخدام اقدام نماید.
وظیفه‌ی اصلی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت نسبت‌به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏‌های اداری است. مطابق ماده‌ی۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان وظایفِ نظارت و بازرسی خود را به سه صورت انجام می‌دهد که شامل نظارت مستمر، فوق‌العاده و موردی (بررسی شکایات و اعلامات مقرون‌به‌دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء‌جریان در محدوده‌ی صلاحیت سازمان) است.

به جای شاخ و شانه کشیدن قدردان سازمان بازرسی باشید

احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای شهر رشت در آخرین جلسه شورا اظهاراتی در دفاع از مدیران شهرداری و انتقاد از عملکرد سازمان بازرسی بر زبان راند که حواشی آن همچنان ادامه دارد.

این عضو شورا در حالی با انتقاد از سازمان بازرسی این دستگاه نظارتی را «گردن کلفت» نامید که همگان می دانند، صدور حکم برعهده این نهاد نیست و برحسب قانون، سازمان بازرسی وظیفه بررسی و تهیه گزارش تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی را برعهده دارد و در نهایت این شخصی قاضی است که تصمیم گیر نهایی خواهد بود.

برخلاف ادعای عضو شورا که به نظر می رسد عملکرد سازمان بازرسی را به نوعی ایجاد مزاحمت برای نهادها تلقی می کند، وظایف بازرسی به عنوان مرجع نظارتی در راستای حفط بیت الملل و دادخواهی از شهروندان بوده و در همین راستاست که حتی سازمان بازرسی از گزارش بدون نام و نشان یک شهروند که تخلفی را در دستگاهی مشاهده کرده نیز به سادگی عبور نمی کند و وظیفه خود می داند که صحت و سقم آن را بررسی کند.

از سوی دیگر عضو شورای شهر رشت مدعی اعطای پاداش به مدیران شهرداری به عنوان یک حق قانونی شده که طی سالهای اخیر پاداشهای نجومی و ده‌ها میلیون تومانی پرداختی به مدیران شهرداری مورد اعتراض عموم شهروندان قرار گرفته است و حتی برخی اعضای شورا نیز طی سالهای گذشته نسبت به پرداختهای بی حساب و کتاب به مدیران شهرداری اعتراض داشته اند. همواره این سوال در ذهن شهروندان وجود داشته است که مدیران شهرداری چه خدمات شایسته ای به شهر ارایه کرده اند که مستحق دریافت پاداش بیش از صد میلیون تومانی هستند؟

اجمد رمضانپور نرگسی باتوجه به سالها سابقه کاری در بخش دولتی و خصوصی باید بهتر بداند که صرف انجام وظایف دلیل بر این نمی‌شود که تحت هر شرایطی گرفتن پاداش حق مدیران باشد!

در پایان به نظر می رسد اعضای شورای شهر رشت به جای عتاب و خطاب به دستگاه نظارتی باید قدردان سازمان بازرسی نیز باشند که برای حل و فصل موضوع پاداش های نجومی پا پیش گذاشته و خواستار ایجاد ضوابط و مصوبه شورا جهت پرداخت پاداش سالیانه شده است! بدون شک منافع عمومی شهروندان در دستگاهی چون شهرداری که بودجه آن توسط مالیات و عوارض شهروندان تامین می شود شفاف سازی در امور مالی است و صحیح نیست که با ادبیات نامناسب مقابل مراجع نظارتی بایستیم.

Share