راننده ای با رکورد عجیب در عبور از چراغ قرمز در رشت متوقف شد

راننده این خودرو در مدت کوتاهی ۲۴ نوبت از چراغهای قرمز شهر رشت عبور و توسط دوربین های کنترل تخلفات ، ضمن جریمه ۲میلیون ریالی در هر نوبت در مجموع ۱۱۰ نمره منفی دریافت کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس پلیس راهور استان گیلان گفت: روز گذشته خودرویی با تخلف ۶۲ میلیون ریالی توسط پلیس راهور رشت متوقف شد.

سرهنگ محمدی افزود: راننده این خودرو در مدت کوتاهی ۲۴ نوبت از چراغهای قرمز شهر رشت عبور و توسط دوربین های کنترل تخلفات ، ضمن جریمه ۲میلیون ریالی در هر نوبت در مجموع ۱۱۰ نمره منفی دریافت کرده است.

وی اظهار کرد: پلیس برابر مقررات خودروی نامبرده را توقیف و گواهینامه راننده مذکور جهت سیر مراحل قانونی ممنوعیت از رانندگی ضبط گردید.

Share