جابجایی خط انتقال چاه گمانه فلمن شهر تالش

با توجه به احداث پل جدید بر روی پل آبنمای انتهای خیابان جمهوری اسلامی تالش توسط شهرداری این شهر و برخورد سازه پل با خط انتقال چاه گمانه فلمن تغییر مسیر خط مذکور انجام گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر امور آب و فاضلاب تالش درباره مراحل جابجایی خط انتقال چاه گمانه فلمن شهر تالش گفت: با توجه به احداث پل جدید بر روی پل آبنمای انتهای خیابان جمهوری اسلامی تالش توسط شهرداری این شهر و برخورد سازه پل با خط انتقال چاه گمانه فلمن و نیاز به تغییر مسیر خط مذکور، این امور با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده از طریق سایت های خبری مبنی بر قطع و افت فشار آب، توسط پرسنل زحمت کش آبفای تالش پس از ۱۶ساعت، توانست تغییر مسیر خط لوله ۶۳۰ میلیمتری پلی اتیلن را با اجراء ۹۶ متر لوله ۲۰۰ پلی اتیلن با حداقل قطعی آب با موفقیت به پایان برساند.

وی هزینه این عملیات را بالغ بر ۲۶۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات جاری شرکت عنوان و از صبر و شکیبایی شهروندان در اجرای این این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

Share