تصاویر راهپیمایی در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی در لنگرود

عکس: ابوالفضل شکری

راهپیمایی در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در لنگرود همزمان با سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

Share