بازدید از موزه‌های گیلان در روز جهانی موزه‌ها رایگان است

به ‌مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث‌ فرهنگی و به منظور ترغیب و تشویق مردم برای بازدید از موزه‌ها در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ بازدید از تمام موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش سازمان میراث ‌فرهنگی در روز جهانی موزه‌ برای عموم مردم رایگان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بازدید ازموزه های استان گیلان در روز جهانی موزه ها رایگان می باشد.
ولی جهانی فرا رسیدن روز موزه و هفته میراث فرهنگی را به تمامی فعالین و دوست داران و حافظان عرصه میراث فرهنگی استان گیلان تبریک گفت و اظهار داشت: به ‌مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث‌ فرهنگی و به منظور ترغیب و تشویق مردم برای بازدید از موزه‌ها در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ بازدید از تمام موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش سازمان میراث ‌فرهنگی در روز جهانی موزه‌ برای عموم مردم رایگان است.

Share