اظهارات دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گیلان در نشست دانشجویان با رئیس قوه قضاییه

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان در نشست دانشجویان با رئیس قوه قضاییه گفت: چرا امروزه نظارت درستی بر قوه قضاییه وجود ندارد که بخواهد بر روی رفتار ها و آراء صادره نظارت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد صادق جعفری دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان در نشست دانشجویان با رئیس قوه قضاییه گفت: چرا امروزه نظارت درستی بر قوه قضاییه وجود ندارد که بخواهد بر روی رفتار ها و آراء صادره نظارت کند و نهایت نظارت بر قوه کمیسیون اصل ۹۰ است که آن هم رئیس و نائب رییسش از قضات هستند.

وی بیان کرد: چرا بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه هنوز سامانه شفاف سازی اموال و دارایی های کارکنان دولت و قوه قضاییه راه اندازی نشده در واقع سوال بنده این بود که چرا قوه قضاییه نسبت به این دیرکرد نظارت نداشته و از طرفی خود نیز نسبت به شفاف سازی اموال و دارایی کارکنان خود اقدام نکرده است و این موضوع واقعا عجیب است

جعفری در این نشست با بیان مشکلات مربوط به انتقال سند مالکیت، تصریح کرد: مصداق بنده برای این موضوع پرونده ای است که ۱۷ سال است با ۱۵ هزار شاکی در قوه قضاییه باز است و ۱۵ هزار پرونده در بحث مسکن یعنی ۱۵هزار خانواده که سرمایه ای بزرگ از دست داده اند و این ۱۷ سال چه تبعاتی برای جامعه داشته است و این یعنی فاجعه !

وی همچنین به شائبه های مالی طرح تحول سلامت اشاره کرد و از رئیس قوه قضاییه خواست تا در مورد اینکه چرا تاکنون این قوه به این طرح ورود پیدا نکرده توضیح دهند و چطور میشود یک وزیر در این امر مصداق بارز تعارض منافع باشد و بعد هم به راحتی استعفا دهد و برود؟ برنامه قوه قضاییه برای برخورد با مسئولینی که با سوء استفاده از مسئولیت و جایگاهی که دارند سودهای غیرقانونی به دست می آورند، چیست تا این تعارض منافع به عدم تعارض منافع تبدیل شده و به نفع مردم باشد.

Share