اشکال سازمان بازرسی به نحوه پرداخت پاداش‌ها به مدیران شهرداری رشت کاملا درست است

علوی با اشاره به اینکه این اشکال بازرسی کاملا درست است گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور و نیز با توجه به حجم بدهی و کاهش بودجه شهرداری پرداخت پاداش‌ها باید دارای تعریف مشخصی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدامیر حسین علوی رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا گفت: در هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر رشت لایحه ضوابط بودجه‌ای و بحث پرداخت پاداش به مدیران شهرداری و اشکالات سازمان بازرسی در دریافت پاداش برخی از مدیران شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
علوی با بیان اینکه آقای رمضانپور به عنوان عضو شورا به حمایت از مدیران و پرسنل پرداخته است یادآور شد: شورا باید برای قانون مند کرد امور پاداش هایی که بعضا انجام می شود را مصوب کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی بر نحوه پرداخت پاداش‌ها اشکال وارد کرده است گفت: بنده نیز معتقدم که این قبیل کارها باید ضابطه مند شود و به گونه ای نباشد که مدیری برای یک فعالیت دو یا سه پاداش دریافت کند.
علوی با اشاره به اینکه این اشکال بازرسی کاملا درست است گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور و نیز با توجه به حجم بدهی و کاهش بودجه شهرداری پرداخت پاداش‌ها باید دارای تعریف مشخصی باشد.
وی افزود: لزومی ندارد مدیران پاداشها را در راستای وظایف عرفی که دارند دریافت کنند بلکه برای کار اضافه که سبب درامد زایی و منفعت شهر می شود به صلاح دید شهردار پرداخت شود.

Share