گزارش تصویری سالگرد امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در بندرانزلی

نوزدهمین سالگرد یاد و خاطره امیر سرفراز ارتش شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در مصلای بندرانزلی برگزار شد.

نوزدهمین سالگرد یاد و خاطره امیر سرفراز ارتش شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در مصلای بندرانزلی برگزار شد.

Share