گزارش تصویری رژه ۲۹ فروردین روز ارتش در رشت

همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مستقر در گیلان با نمایش قدرت خود در رشت رژه رفتند.

همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مستقر در گیلان با نمایش قدرت خود در رشت رژه رفتند.

Share