چطور در شرایط بد اقتصادی پول درآوریم؟

در شرایط بد اقتصادی بزرگترین اشتباهی که ممکن است یک شهروند انجام دهد این است که برای رهایی از دشواری معیشت، شروع به فروش بخشی از دارایی های خود کند. این بزرگترین خطایی است که می‌توان کرد.

• رضا سیف پور / مدرس سواد مالی و اصول مذاکره

یکی از موضوعات مهم در مبحث «سوادمالی»، «مدیریت درآمد و هزینه» است. نکته مهم در این مهارت آن است که شما باید بتوانید علاوه بر تامین تمام هزینه های زندگی تان از محل درآمد واقعی ، چیزی حدود بیست درصد از همان درآمد را هم پس انداز کنید! در اغلب موارد وقتی به این موضوع در کارگاه هایم می رسم با واکنش تند حاضرین و حتی در مواردی با برافروخته شدن افراد مواجه می شوم.

اینها افرادی هستند که شرایط بد اقتصادی را بهانه می کنند و میگویند نه تنها با درآمدی که داریم نمی توانیم چیزی را در ماه پس انداز کنیم بلکه درآمد ما در کل کفاف همین زندگی عادی را هم نمی کند آنگاه وقتی متعجب تر می شوند که می بینند من هم حرف آنها را تایید می کنم.

در واقع آنها راست می گویند اما به یک نکته هم در مهارت «مدیریت درآمد و هزینه» توجه نکرده اند و آن مهارت مدیریت درآمد است. اکثرافراد به این فکر می کنند که چطور هزینه هایشان را مدیریت کنند و در تمام طول زندگی به همان درآمد ثابت کارگری یا کارمندی و یا شغل های دوم سطح پایین بسنده کرده اند. این درحالی است که در واقع مهارت کسب درآمد، از مهارت های اصلی سوادمالی محسوب می شود که باید آن را آموخت.

در این یاد داشت می خواهم برای شما توضیح دهم که در شرایط بد اقتصادی هم می توان با کسب درآمد های جدید به زندگی بهتر امیدوارتر بود، اما چگونه؟ فرض کنید شما یکی از افرادی هستید که می دانید در یک مسابقه بزرگ رالی صحرا، قرار است به زودی گروهی از رانندگان به یک چهار راه برسند. یک چهار راه مهم که اشتباه در انتخاب مسیر درست ممکن است شرکت کنندگان را کلا از مسیر درست منحرف کند.

در این حالت شما چکار می کنید؟ بدون شک برخی بی تفاوت از کنار این موضوع خواهید گذشت، برخی دیگرهم ممکن است داوطلبانه در آن چهار راه حاضرشوید و سعی کنید تا جایی که میتوانید به افراد کمک کنید اما فقط تعداد کمتری هستند که تصمیم می گیرند نرسیده به چهار راه یک کیوسک اطلاع رسانی بزنند و به شرکت کنندگان درآن مسابقه اطلاعات بفروشند و حتی کمتر از آن تعداد کسانی است که تصمیم می گیرند در کنار آن اطلاعات خدمات دیگری هم به مسابقه دهندگان پرتعداد رالی ارائه دهند. این دو گروه آخر هرکدام کسب و کار خود را راه انداخته اند. یکی از راه «مشاوره» و دیگری از راه «خدمات» را برگزیده است.

شما چه فکر می کنید؟ اگر شما جای آن افراد بودید با این چهار راه سرنوشت ساز و آن مشتریان بالقوه و پرتعداد چه می کردید؟

در شرایط بد اقتصادی بزرگترین اشتباهی که ممکن است یک شهروند انجام دهد این است که برای رهایی از دشواری معیشت، شروع به فروش بخشی از دارایی های خود کند. این بزرگترین خطایی است که می‌توان کرد. شما باید به جای این کار یاد بگیرید که چگونه پولتان را تبدیل به سرمایه‌ای در حال افزایش کنید. برای این کار هم راه هایی بهتر از خرید خانه و ملک وجود دارد و آن چیزی نیست جز راه انداختن یک «کسب و کار رونق پذیر».

برای راه اندازی چنین کسب و کاری شما نیازمند راهنمایی و آموزش هستید. چنین کسب و کارهایی به شدت به میزان علاقمندی و توانمندی شما، ظرفیت های خانوادگی و شرایط محیطی بستگی دارد. در چنین شرایطی شما می توانید با کمک یک مشاور خوب، فرصت های خوبی را در شرایط تهدید برای خود رقم بزنید.

• تماس با نویسنده: ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲

Share