نجات جان یک خانواده از گازگرفتگی توسط اورژانس ۱۱۵ آستارا

گردشگران اهل تبریز با روشن کردن ذغال داخل چادر مسافرتی در محدوده بازار بزرگ ساحلی در اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار گاز گرفته شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک خانواده با حضور به موقع پرسنل فوریت های پزشکی آستارا از مرگ حتمی در اثر مسمومیت با منواکسید کربن نجات یافت.

 پنجمین روز فروردین در شهرستان آستارا خانواده ای چهار نفره در منزل مسکونی دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده بودند، با اقدام به موقع اورژانس ۱۱۵ این شهرستان از مرگ حتمی نجات یافتند.

این خانواده دچار مسمومیت شدید شدند که بعد از اطلاع رسانی به مرکز فوریت های پزشکی شهرستان، و اعزام به موقع پرسنل ۱۱۵ به محل حادثه و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، اعضای این خانواده (پدر و مادر و دو فرزند)نجات داده شدند و برای انجام اقدامات بعدی به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل شدند.

Share