لغو جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت و شایعه تائید صلاحیت حسین علیقلی‌زاده

درحالیکه خبرنگاران برای پوشش خبری جلسه امروز در صحن شورا حضور پیدا کرده بودند هیچ یک از اعضای شورا در صحن حاضر نشدند و صرفا بهراد ذاکری با حضور در صحن شورا برگه هایی مبنی بر رسمیت نداشتن جلسه امروز بین خبرنگاران توزیع کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه امروز شورای شهر رشت که جهت بررسی برنامه‌های نامزدهای تصدی شهرداری تعیین شده بود لغو شد.

درحالیکه خبرنگاران برای پوشش خبری جلسه امروز در صحن شورا حضور پیدا کرده بودند هیچ یک از اعضای شورا در صحن حاضر نشدند و صرفا بهراد ذاکری با حضور در صحن شورا برگه هایی مبنی بر رسمیت نداشتن جلسه امروز بین خبرنگاران توزیع کرد.

این عضو شورا با مخالفت نسبت به برگزاری جلسه فوق العاده امروز، دلیل آن را عدم طی فرآیند قانونی برای برگزاری جلسه فوق العاده امروز در آخرین جلسه شورا عنوان کرده است.

گفتنی است جلسه انتخاب شهردار درحالی به روز دوشنبه موکول شده است که زمزمه‌هایی مبنی بر تائید صلاحیت حسین علیقلی‌زاده توسط وزارت کشور به گوش می رسد.

علیقلی زاده در پی عدم احراز صلاحیت توسط وزارت کشور اعتراض خود را اعلام کرده بود اما هنوز مشخص نیست وزارت کشور چه تصمیمی گرفته است.

Share