رقابت مدیرکل معزول وزارت کشور و شهردار معزول شاهرود برای حضور در شهرداری رشت

از بین ۵ گزینه اعلامی شورا برای تصدی شهرداری رشت یعنی فرامرز جمشیدپور، بهزاد افشار، ناصر حاج محمدی، سیروس شفقی، رحیم شوقی در جلسه غیرعلنی امروز بهزاد افشار مدیرکل معزول وزارت کشور و همچنین ناصر حاج محمدی شهردار معزول دهه ۸۰ شاهرود برای ارائه برنامه حضور یافتند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا درحالیکه خبرنگاران صبح امروز برای پوشش خبری جلسه در صحن شورا حضور پیدا کرده بودند بهراد ذاکری با حضور در صحن شورا و توزیع برگه هایی از لغو جلسه امروز شورا و برگزاری جلسه آتی در روز دوشنبه خبرداد.

اتفاق جالب امروز این است که پس از هدایت خبرنگاران به بیرون اعضای شورا در جلسه ای غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و در دفتر ریاست شورا تشکیل جلسه دادند!

از بین ۵ گزینه اعلامی شورا برای تصدی شهرداری رشت یعنی فرامرز جمشیدپور، بهزاد افشار، ناصر حاج محمدی، سیروس شفقی، رحیم شوقی در جلسه غیرعلنی امروز بهزاد افشار مدیرکل معزول وزارت کشور و همچنین ناصر حاج محمدی شهردار معزول دهه ۸۰ شاهرود برای ارائه برنامه حضور یافتند.

همچنین برخی اخبار غیررسمی حاکی از این است که رحیم شوقی، فرامرز جمشیدپور و سیروش شفقی انصراف داده اند و نظر اعضای شورا روی دو گزینه غیربومی است.

از سوی دیگر برخی اخبار تائید نشده از تائید صلاحیت حسین علقیلی زاده که پیش از این توسط وزارت کشور با رای عدم احراز صلاحیت رو به رو شده بود حکایت دارد.

گفتنی است بنا به اعلام قبلی جلسه علنی انتخاب شهردار به روز دوشنبه موکول شده است.

Share