بیمه کشاورزی در حالت نیمه کما قرار دارد|صنف کشاورزی صنفی بدون تریبون است

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه صنف کشاورزی صنفی بدون تریبون است،گفت: بیمه کشاورزی در حالت نیمه کما قرار دارد و این مسئله به شدت کشاورزان را با مشکلات عدیده روبرو می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره وضعیت بیمه کشاورزی در حمایت از کشاورزان در حوادث غیر مترقبه، گفت:بیمه کشاورزی در شرایطی به داد کشاورزان نمی رسدکه کشاورزان از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند.

عدم پوشش خسارت حوادث غیر مترقبه توسط بیمه کشاورزی عاملی برای خالی شدن روستاها

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد :عدم پوشش بیمه کشاورزی عاملی برای خالی شدن روستاها از سکنه است زیرا زمانی که کشاورزان مشاهده می‌کنند که در جریان تولید حامی ندارند،مشخص است که انگیزه ای برای ماندگاری در حوزه تولید، محصولات زراعی و باغی را نخواهد داشت.

سنوات بیمه کشاورزی به کشاورزان هرچه سریعتر پرداخت شود

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریعتر در خصوص پرداخت سنوات سال گذشته بیمه کشاورزی که مسئولیت آن به عهده بیمه کشاورزی است ،اقدامات لازم را در دستور کار قراردهد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود:برخی از وزارتخانه های ما درکشور از جمله کشاورزی به سمت و سوی حرکت می کنندکه یک سوال اساسی بدون جواب باقی می‌ماند بدین معنا که اگر این وزارتخانه ها بطور کلی نباشد چه اتفاقی می افتد.

صنف کشاورزی صنفی بدون تریبون است

عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه صنف کشاورزی صنفی بدون تریبون است یادآورشد: بیمه کشاورزی در حالت نیمه کما قرار دارد و این مسئله به شدت کشاورزان را با مشکلات عدیده ای برای بازگشت به چرخه تولید روبرو می کند

Share