یک گیلانی رییس هیأت مدیره بانک شهر شد

با رأی مجمع عمومی دکتر عیسی قهرمانی چابک با حفظ سمت معاونت امور شعب و تجهیز منابع نیز رییس هیأت مدیره بانک شهر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر عیسی قهرمانی چابک به عنوان “رییس هیأت مدیره “بانک شهر انتخاب شد.

با رأی مجمع عمومی دکتر عیسی قهرمانی چابک با حفظ سمت معاونت امور شعب و تجهیز منابع نیز رییس هیأت مدیره بانک شهر شد.

گفتنی است او برادر زنده یاد روح الله قهرمانی چابک استاندار اسبق گیلان است.

Share