گزارش تصویری مراسم رونمایى از کتاب و نمایشگاه «به رنگ رشت»

مراسم رونمایى از کتاب «به رنگ رشت» (مجموعه عکس‌های افسانه چهره‌سا) به همراه افتتاحیه نمایشگاه عکس با سخنرانی مرتضى عاطفى، محمود نیکویه و حامد اریب در خانه فرهنگ گیلان برگزار شد.

مراسم رونمایى از کتاب «به رنگ رشت» (مجموعه عکس‌های افسانه چهره‌سا) به همراه افتتاحیه نمایشگاه عکس با سخنرانی مرتضى عاطفى، محمود نیکویه و حامد اریب در خانه فرهنگ گیلان برگزار شد.

Share