گزارش تصویری صید ماهی در رودخانه مرزی آستارا چای

صید ماهی در رودخانه مرزی آستاراچای براساس تفاهمنامه امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از ۲۵ اسفندماه هر سال آغاز شده و تا ۲۵ فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد و کار صید ماهی در این رودخانه به‌صورت نوبتی بین صیادان دو کشور مذکور انجام می‌شود. رودخانه مرزی آستاراچای شهرستان مرزی بندر آستارا […]

صید ماهی در رودخانه مرزی آستاراچای براساس تفاهمنامه امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از ۲۵ اسفندماه هر سال آغاز شده و تا ۲۵ فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد و کار صید ماهی در این رودخانه به‌صورت نوبتی بین صیادان دو کشور مذکور انجام می‌شود. رودخانه مرزی آستاراچای شهرستان مرزی بندر آستارا از ارتفاعات کوهستان حیران و دامنه شیندان آن سرچشمه گرفته و به طول حدود ۳۸ کیلومتر در مرز ایران و جمهوری آذربایجان جریان دارد و از محدوده آقچای تا نقطه اتصال رودخانه به خزر، محل تولید مثل و تخم ریزی ماهی هاست.

Share