گزارش تصویری رونمایی از سردیس مشاهیر گیلان در منطقه آزاد انزلی

آئین رونمایی از سردیس مشاهیر گیلان زمین، آقاسید نجفی فقیه و عالم جلیل القدر، استاد جلیل ضیاپور هنرمند نقاش، پروفسور حسن اکبرزاده ریاضی دان، عباس امیری هنرمند و محمود نامجو قهرمان وزنه برداری در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

آئین رونمایی از سردیس مشاهیر گیلان زمین، آقاسید نجفی فقیه و عالم جلیل القدر، استاد جلیل ضیاپور هنرمند نقاش، پروفسور حسن اکبرزاده ریاضی دان، عباس امیری هنرمند و محمود نامجو قهرمان وزنه برداری در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share