گزارش تصویری حضور دکتر نوبخت در برنامه تلویزیونی سوتکا شبکه باران

عکس: محمدرضا کشازرع

دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی سوتکا شبکه باران حضور یافت و به طور زنده با مردم سخن گفت.

Share