گزارش تصویری جشن روز جهانی زبان مادری در رشت

جشن روز جهانی زبان مادری با عنوان “ماری زوان جشن” با حضور جمعی از چهره های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عصر جمعه در سالن مخابرات رشت برگزار شد.

جشن روز جهانی زبان مادری با عنوان “ماری زوان جشن” با حضور جمعی از چهره های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عصر جمعه در سالن مخابرات رشت برگزار شد.

Share