گزارش تصویری جشن دانش آموختگان رشته پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی

مراسم جشن دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسالن اجتماعات بیمارستان الزهرا برگزار شد.  

مراسم جشن دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسالن اجتماعات بیمارستان الزهرا برگزار شد.

 

Share