گزارش تصویری تب و تاب بازار رشت در آخرین روزهای سال ۹۷

نوروز به طور مستمر در همه دوران تاریخی ایران کم و بیش برگزار شده‌ است.  این جشن نماد و سمبل ملی برای تک تک افراد جامعه است. در آخرین روزهای منتهی به سال ۹۸ بازار رشت شلوغ ترین روزهای خود را سپری میکند و مردم مشغول خرید عید هستند.

علی رغم مشکلات اقتصادی در آخرین روزهای منتهی به سال ۹۷ بازار رشت شلوغ ترین روزهای خود را سپری میکند و مردم مشغول خرید عید هستند.

 

Share