گزارش تصویری اختتامیه جشنواره موسیقی فجر در رشت

آیین اختتامیه جشنواره موسیقی فجر همراه با اجرای دونوازی و اجرای موسیقی نواحی عصر پنجشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم النبیاء رشت برگزار شد.

آیین اختتامیه جشنواره موسیقی فجر همراه با اجرای دونوازی و اجرای موسیقی نواحی عصر پنجشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم النبیاء رشت برگزار شد.

Share