مسئول گروه مشاوران دانشجویی دکتر نیکفر منصوب شد

ذبیح نیکفر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل طی حکمی محمدرضا ثابتی را به عنوان مشاور و مسئول گروه مشاوران دانشجویی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسئول گروه مشاوران دانشجویی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل منصوب شد.

دکتر ذبیح نیکفر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل طی حکمی محمدرضا ثابتی را به عنوان مشاور و مسئول گروه مشاوران دانشجویی منصوب کرد.

ثابتی سابقه دبیری کمیته دانشجویی خبرگزاری مفدای گیلان را در کارنامه سوابق خود دارد.

Share