مدیرکل وزارت کشور قربانی شورای شهر رشت شد؟

یکی از مدیران کل وزارت کشور درحالی دو روز پیش از سمت خود کنار رفت و با پیشنهاد معاون عمرانی و در نهایت حکم وزیر فرد دیگری جایگزین او شد که برخی منابع خبری این تغییر را بی ارتباط با ماجرای بررسی صلاحیت حجت جذب نمی دانند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در حالی که حسین علیقلی زاده به عنوان سومین منتخب شورا طی چند وقت اخیر به وزارت کشور معرفی شده است، به نظر می رسد روند انتخاب شهردار رشت در خود مجموعه وزارت کشور نیز حاشیه ساز شده است.

یکی از مدیران کل وزارت کشور درحالی دو روز پیش از سمت خود کنار رفت و با پیشنهاد معاون عمرانی و در نهایت حکم وزیر فرد دیگری جایگزین او شد که برخی منابع خبری این تغییر را بی ارتباط با ماجرای بررسی صلاحیت حجت جذب نمی دانند.

احمد رمضانپو نرگسی پس از انتخاب حجت جذب و همچنین بعد از اعلام رای وزارت کشور مدعی شده بود که قبل از انتخاب این عضو شورا به عنوان شهردار منتخب رشت هماهنگی‌هایی با وزارت کشور صورت گرفته و تائید ضمنی وزارت کشور برای صدور حکم حجت جذب و نادیده گرفتن آئین نامه احراز شرایط شهردار که به صراحت بر ۹ سال سابقه مدیریت میانی تاکید داشته به او وعده داده شده است.

اما زمان گذشت و در نهایت حجت جذب هم همانند حامد عبدالهی با رای عدم احراز صلاحیت مواجه شد. حالا برخی خبرها حاکی از این است که یکی از مدیران کل وزارت کشور با صدور تائیدنامه ای از حجت جذب حمایت کرده بود. اما با بررسی دقیق سوابق کاری منتخب شورای شهر رشت مشخص شد که توصیه نامه آقای مدیرکل خالی اعتبار بوده و شائبه هایی درباره آن وجود دارد. حالا با تغییر این مدیرکل به نظر می رسد که در پشت پرده اتفاقاتی رخ داده و او نیز قربانی شورای شهر رشت و انتخاب شهردار شده است.

Share