مخالفت نمایندگان استان‌های شمالی با انتقال آب خزر به فلات مرکزی کشور

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با تأکید بر اینکه دولت مصمم است این طرح انجام شود گفت: دولت می‌گوید که انتقال آب خزر به فلات مرکزی برای تأمین آب شرب استان سمنان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با فارس در آستانه‌اشرفیه با اشاره به تحصن نمایندگان سه استان شمالی برای در مخالفت با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور اظهار کرد: طرح مطالعاتی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در دولت‌های گذشته مطرح و در ردیف جداول بودجه مبلغی را برای مطالعه این طرح در نظر گرفته که با اعتراض شدید مجمع نمایندگان سه استان شمالی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه درخواست حذف ردیف بودجه انتقال آب خزر با مخالفت علی مطهری نایب‌رئیس مجلس مواجه شده گفت: بعد از اعتراض نمایندگان استان‌های شمال مبنی بر حذف این ردیف بودجه، نایب‌رئیس مجلس و رئیس جلسه با این درخواست مخالفت و دلیل مخالفت ایشان هم عدم مبنای بودجه بوده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با اذعان به اینکه انتقال آب خزر به فلات مرکزی امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: برای انتقال آب دریای خزر باید یک کارشناسی انجام‌شده و عوامل مختلفی ازجمله شرایط زیست‌محیطی، نمک‌زدایی آب شرب در نظر گرفته شود.

قربانی با تأکید بر اینکه دولت مصمم است این طرح انجام شود افزود: دولت می‌گوید که انتقال آب خزر به فلات مرکزی برای تأمین آب شرب استان سمنان است که مجمع نمایندگان استان‌های شمالی به‌شدت با این طرح مخالف هستند و امیدواریم این انتقال انجام نشود.

Share