متاسفم که جذب تایید نشد | هر ۱۱ نفر به شهردار جدید رای دهیم

اسماعیل حاجی پور عضو شورای شهر رشت در جلسه فوق العاده شورا که به دلیل غیبت، حجت جذب، فرهام زاهد،حامد عبدالهی و محمدحسن علیپور به طور غیر رسمی درحال برگزاری است، گفت: متاسفم که آقای جذب انتخاب نشد زیرا ایشان فرد بسیار سالمی بودند و به راحتی می توانستیم کلید شهر را به او بسپاریم!

اختصاصی گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسماعیل حاجی پور عضو شورای شهر رشت در جلسه فوق العاده شورا که به دلیل غیبت، حجت جذب، فرهام زاهد،حامد عبدالهی و محمدحسن علیپور به طور غیر رسمی درحال برگزاری است، گفت: متاسفم که آقای جذب انتخاب نشد زیرا ایشان فرد بسیار سالمی بودند و به راحتی می توانستیم کلید شهر را به او بسپاریم!

وی با بیان اینکه تناقض در رفتار وزرات کشور وجود دارد گفت: اول می گویند از مدیران جوان استفاده کنید اما با این آیین نامه ای که دادند شهردار باید حداقل سنش به اندازه سن بنده باشد.

وی افزود: اما هر اتفاقی افتاده دیگر گذشت باید به جلو حرکت کنیم و شورا در انتخاب شهردار قصور نکرده است و در زمان خود شهردار انتخاب شد اما به هر دلیلی تایید نشد.

حاجی پور تصریح کرد: آقای جذب اگر ۸ رای داشت امروز تایید می گرفت من نمی‌خواهم همه چیز را بگویم زیرا خاطر مردم مکدر خواهند شد!

وی گفت: از بزرگان شورا انتظار دارم هرچه زودتر این انتخاب را انجام دهیم و این دفعه بیاییم شهرداری را انتخاب کنیم که هر ۱۱ نفر رای به او دهند. اگر قوی ترین شهردار را انتخاب شود اما ۱۱ رای نداشته باشد از قدرتش کاسته می شود.

وی ادامه داد: امیدوارم تا روز شنبه این انتخاب انجام شود.

وی با بیان اینکه این جلسه را با هفت رای امضا شود گفت: بنده خودم یک امضا را از افراد غایب می گیریم تا فردا جلسه برگزار شود. خودم هیچ کاندیدای ندارم و هرکدام را شما انخاب کنید شهردار من نیز خواهد بود.

این عضو شورا یادآور شد: انتظار دارم بعد از انتخاب شهردار همه به تهران برویم تا سریعتر کارهای صلاحیت او انجام شود.

وی افزود: ۸۰ درصد از مردم که به ما رای دادند از ما دلخور هستند اعضای شورا باید از خواسته های خود بگذرد و به فکر مردم و منافع مردم باشند.

Share