مادر شهید علیرضا منعم به دیدار حق شتافت

همسر گرامی حجت الاسلام منعم و والده سردار شهید علیرضا منعم به دیار باقی شتافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حاجیه خانم خدیجه وثوقی همسر گرامی حجت الاسلام منعم و والده سردار شهید علیرضا منعم به دیار باقی شتافت.

به همین مناسبت مراسم سوم آن مرحومه در روز چهارشنبه از ساعت ۳ الی ۵ عصر واقع در مسجد بادی اله رشت برگزار می گردد. ضمنا مراسم هفتم آن مرحومه در روز یکشنبه از ساعت ۳ الی ۵ عصر واقع در کیلومتر ۶ جاده رشت به کوچصفهان (جعفر آباد) روستای اشمنانطالم کوچه شهید علیرضا منعم مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار می گردد.

Share