قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار ۸ اسفند ۹۷

قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد. تندر ۱۳۵ و سمند به ۱۰۷ میلیون تومان رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  وانت آریسان ۴۹,۹۷۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۸۵,۹۲۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند EF۷ ۸۷,۹۴۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۹۰,۸۳۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۹۲,۳۳۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند سورن ۹۹,۹۱۰,۰۰۰
  سمند سورن توربو ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰
  دنا ۱۰۸,۷۷۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۲ ایربگ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۴ ایربگ ۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ ۱۴۰,۸۷۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ ۱۴۲,۶۱۰,۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ ۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۴۲,۸۲۹,۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۸۳,۹۴۰,۰۰۰ ۴۵,۱۷۰,۰۰۰
  پژو SLX ۴۰۵ ۸۷,۷۸۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۹۱,۸۳۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۹۰,۷۲۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۹۴,۸۸۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۰۸,۸۳۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶ ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷ ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۱۱۸,۷۱۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ ۴۷,۱۷۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۹۰,۸۶۰,۰۰۰ ۵۴,۵۲۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ ۵۵,۵۹۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۱۹۴,۵۹۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸ ۲۵۹,۶۱۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸ ۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰
  رانا LX ۷۹,۹۲۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ Cross ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ Cross (رینگ آلومینیومی) ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S۳۰ ۱۴۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ ۹۴,۸۵۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E۲ ۱۰۷,۷۷۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۱۴,۶۵۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) ۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۲۲۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۳۲۶,۰۱۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا ۳۳۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Share