فراخوان بیمه اجتماعی روستایی و عشایری در استان گیلان

هانی قلی پور، مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان گیلان گفت: کشاورزان متولد اسفند ۴۷ برای عضویت در صندوق بیمه عشایری و روستایی تا پایان امسال مهلت دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان گیلان گفت: روستاییان، کشاورزان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت که متولد اسفند سال ۴۷ هستند فقط تا پایان امسال برای عضویت در این صندوق مهلت دارند.

هانی قلی پور افزود: این افراد با مراجعه به مرکز صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شهرستان خود و عضویت در این صندوق می توانند از مزایای حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و مستمری ناشی از فوت سرپرست خانوار برخوردار شوند.

Share