روسای جدید پلیس راهور، فتا، سازمان وظیفه عمومی منصوب شدند

سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا با صدور احکام جداگانه‌ای روسای جدید پلیس راهور، پلیس فتا، سازمان وظیفه عمومی و معاون بهداد ناجا را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم سردار حسین اشتری، سردار تقی مهری که پیش از این رییس پلیس راهور ناجا بود به عنوان رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا منصوب شد.

سردار سیدکمال هادیانفر نیز که رییس پلیس فتای ناجا از زمان تاسیس تاکنون بود به ریاست پلیس راهور ناجا منصوب شد و سردار وحید مجید به عنوان رئیس پلیس فتای ناجا منصوب شد.

سرهنگ محمدرضا حسینی آباجلو نیز معاون بهداد ناجا شد.

پیش از این نیز سردار حسن خانی با حکم فرمانده ناجا جایگزین سردار مقیمی در پلیس آگاهی ناجا شده بود.

Share