رشت شهر مهربانی‌ها است | بومی شهرداری هستم

علیقلی زاده، شهردار منتخب رشت در جلسه با اعضای شورامطرح کرد: برای توسعه و عمران شهر همه چیزم را خواهم گذاشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین علیقلی زاده، شهردار منتخب رشت در جلسه با اعضای شورا با بیان اینکه برای توسعه و عمران شهر همه چیزم را خواهم گذاشت، گفت: شهرداری رشت دارای مشکلاتی است و قول می دهم که ظرف سه الی شش ماه با بستن حساب مالی و ترازمالی به نقطه ای برسیم که دریابیم بدهکاران و بستکاران شهرداری چه کسانی هستند.

وی با بیان اینکه جایی شهردار بودم که بدهکاری شهرداری آن ۴ برابر بودجه اش بود، گفت: توانستم ظرف یکسال بدهی شهرداری را صاف کردم.

شهردار منتخب رشت با بیان اینکه شهر رشت شهر مهربانی ها است، افزود: من بومی شهرداری هستم و در ۲۵ سال سابقه ای که دارم در ۸ شهرداری کشور خدمت کردم.

Share