در دنیا دستفروشان یک فرصت گردشگری هستند|بی‌ثباتی مدیریت شهری مانع ورود سرمایه‌گذار است

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، معاونت خدمات شهری را از حوزه های منظم و دارای برنامه شهرداری دانست و در خصوص بودجه سال ۹۸ بیان داشت: اختلاف نظر در بخشهای فنی امری طبیعی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه مشترک کمیسیون بودجه و عمران و شورا با حضور اعضا و مشاورین دو کمیسیون و مدیران شهرداری در نخستین روز از ماه اسفند برگزار گردید.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اختلافات کارشناسی در برخی از ردیف های بودجه اظهار داشت: در جلسات رسمی و غیر رسمی اعضای شورا و مدیران شهرداری دغدغه های خود را در مورد نزدیکی عدد بودجه عمرانی و بودجه جاری شهرداری عنوان نمودند و راهکارهایی نیز برای آن پیشنهاد گردید که در این جلسه با حضور افراد صاحب نظر از هر دو دیدگاه میخواهیم به نتیجه ای مطلوب در ارقام بودجه برسیم.

فرهام زاهد با اشاره به مشکلات سد معبر در برخی از خیابانها افزود: در حال حاضر در ساعاتی از شب شبکه هایی به شکل منظم در خیابانهای سطح شهر به مانند خیابان مطهری شکل میگیرد که سیمای شهری بدی را به وجود می آورد. در کشورهای توسعه یافته دنیا از دستفروشان به عنوان یک فرصت گردشگری استفاده می شود و در شهر رشت نیز بر اساس پتانسیلی که وجود دارد، می توان با برنامه ریزی حوزه دستفروشان را منظم نمود.

وی ورود سرمایه گذار به شهر را از راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی در شهرداری دانست و افزود: در دوره ای که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم بسیاری از پروژه ها را میتوان با استفاده از توان بخش خصوصی انجام داد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت از عوامل عدم ورود سرمایه گذار به شهر رشت را ثبات نداشتن مدیریت شهری و میزان تعامل بین شورا و شهرداری دانست.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، معاونت خدمات شهری را از حوزه های منظم و دارای برنامه شهرداری دانست و در خصوص بودجه سال ۹۸ بیان داشت: اختلاف نظر در بخشهای فنی امری طبیعی است و اعضای شورا باید با بررسی دقیق تمام دیدگاه ها در جلسات به نتیجه ای مطلوب برای بودجه سال ۹۸ برسند.

رضا رسولی با اشاره به نقش سرمایه گذاری در توسعه شهری افزود: بسیاری از پروژه ها مانند ایستگاه های اتوبوس که در بودجه سال ۹۸ آمده با توجه به رغبت بخش خصوصی برای ورود به آن حوزه میتوان ردیف بودجه آن پروژه را تعدیل یا حذف نمود تا از جمع این ارقام برای اجرای پروژه ای شاخص استفاده نمود.

محمد حسن علیپور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به تجربه ناموفق شهرداری در کار با بخش خصوصی بیان نمود: با حمایت از پرسنل شهرداری و استفاده از پتانسیل های موجود در این افراد می توان به بهره وری بهتری دست پیدا نمود.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت در دفاع از بودجه سال ۹۸ حوزه خود گفت: حوزه مربوط به خدمات شهر مربوط به امور روزمره شهرداری است که باید به شکل مستمر در سطح گسترده ای از شهر انجام گیرد.

علی مقصودی با اشاره به برنامه ای حوزه معاونت خدمات شهر در سال ۹۸ گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام شده برای سال ۹۸ حوزه سد معبر را با برآورد ۹ میلیارد به بخش خصوصی واگذار خواهیم نمود. همچنین برای دریافت خروجی بهتر در پاکسازی حاشیه رودخانه ها که گستردگی آن در سطح شهر رشت به ۶۰ کیلومتر میرسد و برای پاکسازی و تمیز نگه داشتن آن در طول سال ۳ میلیارد برآورد شده است به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

محمدحسن عاقل منش عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری با اشاره به تجربیات موفق در دوران شهردار سابق افزود: در دوره شهرداری آقای نصرتی برنامه های شهرداری به خوبی در حال پیشرفت بود رفتن ایشان و نداشتن ۷ ماه شهردار روند پیشرفت را در شهرداری متوقف نمود.

وی با اشاره به لزوم رسیدن به یک نظر واحد در بودجه سال ۹۸ افزود: در برخی از حوزه های شهرداری پراکندگی وجود دارد و بخش های مختلف در شهرداری به شکل جزیره ای عمل می کنند. یکی از این امور که هزینه زیادی نیز برای شهرداری به وجود می آورد، موضوع آموزش شهروندی است که باید به شکلی واحد در اختیار فقط یک حوزه قرار گیرد.

در ادامه یعقوب امیری مدیر مالی و آمنه خدابخشی مدیر برنامه و بودجه شهرداری هر کدام بر اساس دیدگاه حوزه کاری خود در خصوص بودجه سال ۹۸ به مباحثه پرداختند.

در پایان مقرر شد هر کدام از این دو بخش پس از بحث و بررسی به یک نظر واحد رسیده و پیشنهاد خود را به شورا ارائه نمایند.

Share