تا شنبه باید شهردار انتخاب شود وگرنه باید منتظر انحلال شورا باشیم

بهراد ذاکری گفت: متاسفانه شهردار تاکنون انتخاب نشده است. آیا تنها پاکدستی می تواند شرط قبول مدیریت باشد؟! در حالی که شهردار باید متخصص باشد.


اختصاصی گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت با اشاره به عدم احراز صلاحیت حجت جذب، گفت: متاسفانه شهردار تاکنون انتخاب نشده است. آیا تنها پاکدستی می تواند شرط قبول مدیریت باشد؟! در حالی که شهردار باید متخصص باشد.

وی به کمپین شهردار بومی و جوان در فضای مجازی اشازه کرد و گف: با توجه به آیین نامه وزرات کشور این اتفاق نخواهد افتاد.

ذاکری ادامه داد: در مقطع فعلی شهرداری به اتحاد شورا نیاز دارد و لازم است که روند عقلانیت بیشتری رو بیاورد همچنین امیدوارم اعضای شورا از مقاصد شخصی خود کم کنند. بنده میگویم در انتخاب هیچ یک از کاندیداها مقاصد شخصی نداشتم.

وی افزود: اگر دل اعضای شورا برای شهر می سوزد تا شنبه باید شهردار انتخاب شود اگر هم نه که باید منتظر انحلال شورا باشیم.

Share