امروز سر ما در جلوی مردم پایین است و خجالت زده هستیم

عاقل‌منش عضو شورای شهر رشت در جلسه امروز شورای شهر رشت گفت: مردم مطالبه انها انتخاب شهردار و همیاری همه اعضای شورا است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدحسن عاقل‌منش عضو شورای شهر رشت در جلسه امروز شورای شهر رشت گفت: مردم مطالبه انها انتخاب شهردار و همیاری همه اعضای شورا است.

وی افزود: امروز سر ما در جلوی مردم پایین است و خجالت زده هستیم. همدلی و اتحاد در شورای شهر رشت باید وجود داشته باشد تا بتوانیم که انتظار مردم را براورده کنیم.

این عضو شورا افزود: شهرداری رشت ۴۰۰ میلیارد بدهی دارد که البته همین هم یعنی بودجه یک سال شهردار است.

Share