از صدور احکام انشایی یا ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» خودداری شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که از صدور احکام انشایی یا ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» خودداری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که از صدور احکام انشایی یا ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» خودداری کنند.

 در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی مصوب، مقامات و مسئولان هر یک از دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجازند در قالب پست‌های سازمانی مصوب خود نسبت به تعیین و انتصاب مشاور اقدام نمایند.

شایان ذکر است در این بخشنامه تصریح شده است که رعایت مفاد و مسئولیت‌های اجرای آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

Share