ارسال گزارش وزیر ارتباطات از تقلب سیستماتیک در جشنواره صداوسیما به پلیس

وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارش کامل چگونگی دستکاری نظرات مردم در جشنواره صدا و سیما امروز نهایی و برای پلیس ارسال شد. عامل دستکاری در نظرات مردم شناسایی شده است. هک یا اختلال منتفی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارش کامل چگونگی دستکاری نظرات مردم در جشنواره صدا و سیما امروز نهایی و برای پلیس ارسال شد. عامل دستکاری در نظرات مردم شناسایی شده است. هک یا اختلال منتفی است.

Share