گزارش تصویری سخنرانی “ابراهیم اصغرزاده” در نشست انجمن اسلامی مهندسان گیلان

نشست سالیانه شورای عمومی انجمن اسلامی مهندسان گیلان با سخنرانی دکتر “ابراهیم اصغرزاده” در رشت برگزار شد.

نشست سالیانه شورای عمومی انجمن اسلامی مهندسان گیلان با سخنرانی دکتر “ابراهیم اصغرزاده” در رشت برگزار شد.

Share