گزارش تصویری جشن لبخند کودکان سرطانی در رشت

عصر امروز انجمن خیریه لبخند برای ششمین سال پیاپی، جشن لبخند را برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان گیلان در سالن همایش بیمارستان ۱۷ شهریور رشت برگزار کرد.

عصر امروز انجمن خیریه لبخند برای ششمین سال پیاپی، جشن لبخند را برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان گیلان در سالن همایش بیمارستان ۱۷ شهریور رشت برگزار کرد.

Share