گزارش تصویری آماده‌سازی تیم دراگون بوت آقایان و بانوان ملوان نیروی دریایی

آخرین تمرین آماده سازی تیم دراگون بوت آقایان هیئت قهرمانی بندرانزلی و بانوان ملوان نیروی دریایی پیش از اعزام به مسابقات دور برگشت لیگ دراگون بوت کشور در بندر انزلی برگزار شد.

آخرین تمرین آماده سازی تیم دراگون بوت آقایان هیئت قهرمانی بندرانزلی و بانوان ملوان نیروی دریایی پیش از اعزام به مسابقات دور برگشت لیگ دراگون بوت کشور در بندر انزلی برگزار شد.

Share