پایان کار سیروش شفقی در فرمانداری ویژه کرج

طی حکمی از سوی استاندار البرز «خسرو ارتقایی» به عنوان «سرپرست فرمانداری ویژه کرج» منصوب و جایگزین سیروس شفقی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی استاندار البرز «خسرو ارتقایی» با حفظ سمت در معاونت هماهنگی امور عمرانی به عنوان «سرپرست فرمانداری ویژه کرج» منصوب شد.

گفتنی است پیش از این سیروش شفقی فرماندار ویژه کرج بود که در زمان حضور محمدعلی نجفی استاندار سابق گیلان به این سمت منصوب شده بود.

پس از خداحافظی نجفی از استانداری البرز به دلیل بازنشستگی، یوسف گلشن مشاور و مدیرکل حوزه استانداری البرز نیز با این سمت خداحافظی کرده بود.

از سیروش شفقی به عنوان یکی از گزینه‌ای معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری گیلان نیز نام برده می شود.

Share