گزارش تصویری گرامیداشت «روز رشت» در پیاده راه فرهنگی

دوازدهم دی ماه، روز رشت نامگذاری شده و مردم این شهر هرساله این روز را با برگزاری آیین سنتی، بازی های محلی، نمایشگاه های صنایع دستی و همچنین نمایشگاه عرضه غذاهای محلی جشن میگیرند.

دوازدهم دی ماه، روز رشت نامگذاری شده است و مردم این شهر برای پنجمین سال پیاپی، این روز را با برگزاری آیین سنتی، بازی های محلی، نمایشگاه های صنایع دستی و همچنین نمایشگاه عرضه غذاهای محلی جشن میگیرند.

Share