گزارش تصویری سوگواری ایام فاطمیه در مسجد آفخرای رشت

همزمان با ایام فاطمیه سوگواره یاس نبوی به میزبانی آیت الله رضا رمضانی در مسجد آفخرای رشت برگزار شد.

همزمان با ایام فاطمیه سوگواره یاس نبوی به میزبانی آیت الله رضا رمضانی در مسجد آفخرای رشت برگزار شد.

Share