گزارش تصویری جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

جشن فارغ التحصیلی اولین دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، روز پنج شنبه در سالن کنفرانس مخابرات رشت برگزار شد.    

جشن فارغ التحصیلی اولین دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، روز پنج شنبه در سالن کنفرانس مخابرات رشت برگزار شد.

 

 

Share