فیلم | چرا در فوتبال مربی خارجی داریم اما در اقتصاد نه؟

  چرا در فوتبال به مربی خارجی تن می‌دهیم اما در صنعت و اقتصاد حاضر نیستیم از مدیران خارجی استفاده کنیم؟ پاسخ عباس عبدی به این سوال را در گفت‌وگو با همشهری ورزشی ببینید.  

 

چرا در فوتبال به مربی خارجی تن می‌دهیم اما در صنعت و اقتصاد حاضر نیستیم از مدیران خارجی استفاده کنیم؟ پاسخ عباس عبدی به این سوال را در گفت‌وگو با همشهری ورزشی ببینید.

 

Share