طرح تحول سلامت نان روغنی برای برخی پزشکان متخصص داشت

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح تحول سلامت برای برخی از پزشکان متخصص نان روغنی داشت،گفت: طرح تحول سلامت برای مردم حتی قطره آبی نیز در برنداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  درباره اجرایی طرح تحول سلامت ،گفت: طرح تحول سلامت برای برخی از پزشکان متخصص درشرایطی نان روغنی داشت که طرح مذکور، قطره آبی نیز برای مردم در بر نداشته است که این امر بسیار تامل برانگیز است.

سر مردم در طرح تحول سلامت بی کلاه ماند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمردم در طرح تحول سلامت بی کلاه ماند تصریح کرد: طرح تحول سلامت بیش از هرمسئله‌ای صرف افزایش درآمد پزشکان شد.

طرح تحول سلامت فاقد اصول زیر ساختی و زیر بنایی در بیمارستانها

وی ادامه داد: از ابتدای اجرایی طرح تحول سلامت،مشخص بودکه این طرح بدون پشتوانه کارشناسی شده عملیاتی شده است و به نوعی پول ریختن است و از همین رو متاسفانه کار زیر ساختی و زیر بنایی در بیمارستانها در حوزه سلامت نیز انجام نشده است.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: طرح تحول سلامت می بایست با پشتوانه و راهکارهای کارشناسی شده اجرا می‌شود تا بیماران بتوانند خدمات درمانی بهینه ای دریافت کننداما متاسفانه طرح تحول سلامت تبدیل به یک چاه ویل در حوزه سلامت شده است که کارایی مناسبی برای بیماران ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس یادآورشد: طرح تحول سلامت نبایدبه نوعی اجرایی شودکه تنها افزایش درآمد برای پزشکان در برداشته باشد بلکه باید این طرح بر محور خدمات رسانی به بیماران در حوزه های مختلف درمانی اجرایی می شودتا بیماران از شرایطی اجرایی طرح مذکور رضایت کامل را داشته باشند.

Share