شورای شهر رشت باید پاسخگوی عملکرد خود به شهروندان باشد

سید امیر حسین علوی با بیان این مطلب که مدیریت شهری باید پاسخگوی عملکرد در برابر شهروندان باشد، افزود: خدمت بی منت و ساماندهی امور رسالت اعضای شورای شهر میباشد که باید با التزام به قانون به آن پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به این موضوع که شورای شهر در موضوع انتخاب شهردار عملکرد قابل دفاعی ارائه نکرده است بر لزوم ایجاد همدلی اعضای شورای شهر و انتخابی اصلح برای گزینه شهرداری تاکید کرد.

سید امیر حسین علوی با بیان این مطلب که مدیریت شهری باید پاسخگوی عملکرد در برابر شهروندان باشد، افزود: خدمت بی منت و ساماندهی امور رسالت اعضای شورای شهر میباشد که باید با التزام به قانون به آن پرداخت.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت موجود در شورای شهر با همدلی و هم افزایی میتوان در یک تصمیم شورایی و فارغ از سیاست زدگی و جناح بندی با انتخابی صحیح از این بحران عبور کرد و شهر را در مسیر توسعه پایدار قرار داد.

علوی ادامه داد: میتوان با اتکا بر نقاط مشترک و پرهیز از حواشی و بررسی و جمع بندی شرایط در موضوع انتخاب شهردار تصمیمی صحیح اتخاذ کرد و باعث بازگشت اعتماد شهروندان به مدیریت شهری شده و در پرتو حمایت شهروندان به انجام خدمات و امور محوله بپردازیم.

Share